สถานที่ตั้ง รพ.สต.บ้านบนโพธิ์

รพ.สต.บ้านบนโพธิ์

ตั้งอยู่ เลขที่ 188 หมู่ 5 บ้านบนโพธิ์  ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80230