ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านบนโพธิ์

ลูกแก้วนวดฝ่าเท้า

              เท้าเป็นที่รวมของเส้นเลือดและปลายประสาทอีกทั้งมีปฏิกิริยาตอบสนองส่งกลับไปยังสมอง และมีการสั่งกลับมายังอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย การกระตุ้นฝ่าเท้าเปรียบเสมือนการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและระบบประสาททำให้มีปฏิกิริยาย้อนกลับไปยังอวัยวะที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีส่งผลให้มีสุขภาพดี มีผลทำให้บรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นต่ออวัยวะที่เกี่ยวเนื่องกับจุดหรือพื้นที่บนฝ่าเท้าเหล่านั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนโพธิ์ จึงตระหนักว่าระหว่างที่ผู้รับบริการนั่งรอ ควรจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการจึงได้จัดทำกิจกรรมสำหรับผู้นั่งรอ คือ การเดินนวดฝ่าเท้าด้วยกรวดขึ้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างรอคอย